Oecumenische viering
Vrijdagavond 20 januari vierden we in de protestantse kerk te Aalst rond de eenheid Christenen zijn missionair.  Ze dragen het evangelie uit in de wereld.  Eenheid onder christenen is daar een voorwaarde voor.  In de week van de oecumene wilden we daar iets zichtbaar van maken.  De week van de oecumene wordt elk jaar gevierd van 18 tot 25 januari.  Op vrijdagavond 20 januari vierden we in de protestantse kerk te Aalst rond die eenheid van de christenen.  Al slinkt het aantal deelnemers elk jaar, toch was het ook dit jaar een meer dan geslaagde viering: inspirerend en deugddoend.  Peter Smits, dominee van de protestantse kerk in Dendermonde; pastoor Constantin van de Roemeens-orthodoxe gemeenschap en deken Marc Verwaeren van de katholieke geloofsgemeenschap gingen samen voor.  Ann De Vuyst, parochie-assistente, gaf een knappe overweging mee.  De muren van verdeeldheid werden symbolisch weggehaald en omgevormd tot een kruis.  Dank aan de protestantse gemeenschap voor het onthaal en gezellige ontmoeting na de viering.

 

Afscheid E.H. Roger Ghijsels
Op zaterdag 10 december liep de kerk in Herdersem helemaal vol.  Er was een sterke aanwezigheid van de jeugdbewegingen.  Die avond werd in een plechtige viering afscheid genomen van E.H. Roger Ghijsels.  Na een loopbaan als leerkracht en directeur van een school, proost van de Boerenbond, werd Roger Ghijsels na zijn officiële pensionering nog 14 jaar pastoor van de O.-L.-Vrouw Hemelvaart parochie van Herdersem.  Herdersem is tot op vandaag een heel actieve parochie.  Via de pastoor leerden de parochianen pater Pio kennen en gingen ze met hem op bedevaart.  In zijn dankwoord sprak de pastoor woorden uit van “vergeving en dank” aan alle parochianen.  Op het einde van de viering verrasten de kinderen hun pastoor met een aangepast lied.  Pastoor Ghijsels gaat het voortaan wat rustiger aan doen.  Binnenkort zal hij wellicht verhuizen naar een rusthuis.  Op zondag 8 januari wordt Peter Kiekens, pastoor van Aalst Rechteroever, aangesteld als de nieuwe pastoor van Herdersem.  Wij willen pastoor Roger Ghijsels van harte danken voor zijn loyale inzet in onze kerkgemeenschap.

 

Donderdagavond 1 december zakten 35 enthousiaste vrijwilligers af naar de Mantel van Sint-Maarten voor een vormingsavond rond communicatie.  In elk nieuw dekenaat van het bisdom Gent werd een dergelijke vormingsavond georganiseerd.  Medewerkers van websites en het weekblad ‘Kerk en Leven’ (parochieblad) vanuit alle nieuwe parochies van het dekenaat Aalst namen deel aan deze avond.
De vormingsavond stond onder leiding van Peter Malfliet (bisschoppelijk gedelegeerde, persverantwoordelijke en woordvoerder van het bisdom Gent), Tim Van Mechelen (dienst communicatie), René Luyten en Eveline Coppin (Kerk en Leven).  Na een gemeenschappelijke inleiding werd in 2 deelgroepen gewerkt rond ‘Webnetbeheerders’ en ‘Kerk en Leven’.  De geslaagde vormingsavond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Aanstelling van de dekenale ploeg - 29 september 2016.

Dekenale startviering en jubelviering 125 jaar kerkwijding Sint-Jozef – 17 september 2016.

Zaterdagavond 18 juni werd voor de 15de keer een asielwake gehouden uit solidariteit met vluchtelingen in de Werfkapel aan het Werfplein naast het monument van Priester Daens, de Aalsterse icoon van solidariteit en rechtvaardigheid.  Aansluitend bij de asielwake was er een ontmoeting in de Marokkaanse moskee, aan de andere kant van de Dender.  De imam en de deken riepen op tot meer dialoog.  Ook de protestantse dominee Peter Smits, dominee te Dendermonde, was er aanwezig.  Na een gebedsmoment werd het vasten verbroken.  Rond 22.30 u. werd een gemeenschappelijke maaltijd gehouden (de IFTAR-maaltijd).

Dekenale conferentie info-avond nieuw dekenaat Aalst - 10 maart 2016.

Geloofsavond met Jan De Cock over: Wereldverhalen over verzoening – 3 maart 2016.

Op zaterdag 19 maart is in Ieper een moderne voorstelling van het passieverhaal, met medewerking van bekende artiesten. Centraal is daarbij het grote passiekruis.  Het kruis werd vorig jaar voor het eerst gebruikt bij het passiespel in Merchtem.  Doorheen deze vastenperiode wordt dit mooie kruis gedragen van Merchtem naar Ieper.  Op zijn vastentocht is dit passiekruis elk weekend in een stad te gast.  De eerste halteplaats van dit passiekruis was Aalst.  Op zaterdag 13 februari was dit kruis van 6 meter lang en 3 meter breed, aangekomen aan het werfplein in Aalst.  Het was er gebracht door een 100-tal Merchtemse bedevaarders die de tocht van Merchtem naar Aalst te voet hadden afgelegd.  Vanop het Werfplein werd het passiekruis gedragen door KSA-leden van Aalst, doorheen de winkelstraten tot aan de Sint-Jozefkerk.  Ook al was het weer spelbreker, toch mochten we vele mensen verwelkomen die het kruis begeleidden doorheen de straten, waaronder heel wat vormelingen en hun catechisten.  In de Sint-Jozefkerk was er een Taizéviering rond het passiekruis.  We mochten er meer dan 250 mensen verwelkomen.  Met de stemmige liederen van Taizé werd het een deugddoende viering.  Dank aan alle medewerkers die, onder leiding van onze parochie-assistente Ann De Vuyst, dit tot een intense vastenbelevenis deden groeien.

 

Vrijdagavond 29 januari gingen bijna 90 medewerkers in, op de uitnodiging voor de jaarlijkse dekenale nieuwjaarsontmoeting.  De parochieploegen van onze parochies van het dekenaat Aalst waren goed vertegenwoordigd.  De dekenale stuurgroep had heel de dag de nodige voorbereidingen getroffen.  Kaas- en vleesschotel, lekkere zoetigheden bij de koffie, een glaasje wijn, …  Het vormden de ingrediënten van een geslaagde avond.  Op een ontspannen, ongedwongen manier deed de ontmoeting heel veel deugd.  Dank aan alle medewerkers, aan alle parochieploegen voor hun sterke inzet in de plaatselijke parochies.  We hopen op onze volgende dekenale activiteiten mekaar opnieuw te kunnen ontmoeten.
We zien reeds uit naar het gebeuren rond het Passiekruis van 13 februari.  Het ‘passiekruis’ maakt een tocht doorheen de vasten van Merchtem naar Ieper.  En de eerste halte op 13 februari is Aalst.  We verzamelen zaterdag 13 februari om 18 u. aan het Werfplein.  Met het grote passiekruis maken we een korte tocht naar de Sint-Jozefkerk.  Om 19 u. is er een Taizéviering.  We hopen er velen, vooral ook vormelingen en jongeren te mogen ontmoeten.

Marc Verwaeren
Pastoor-deken

Dekenale startviering - 19 september 2015.

Op vrijdag 19 juni van 6.45 u. tot 8.30 u. houden actievoerders van het Aalsters vluchtelingenplatform pendelaars een spiegel voor en stellen hen de vraag: ‘wat zou jij doen om je kinderen tegen oorlogsgeweld te beschermen’.  “Vele landgenoten hebben nog tijdens de twee grote oorlogen het land moeten verlaten om hun kinderen en zichzelf te behoeden voor het oorlogsgeweld.  Bijvoorbeeld: de ouders van Jean-Luc Dehaene en ook de grootouders van Phara de Aguirre verkozen voor hun kinderen een veilig onderkomen in het buitenland te zoeken.”, zegt José Gavilán, voorzitter van het Aalsters vluchtelingenplatform.  “Vandaag verlaten mensen om dezelfde reden hun vaderland.  Door de pendelaars een spiegel voor te houden, willen wij hen herinneren dat vluchten iedereen kan overkomen en willen we samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen pendelaars sensibiliseren voor het lot van vluchtelingen vandaag.”, besluit José Gavilán.

“20 juni was de Wereldvluchtelingendag.  Over gans België deden 250 vrijwilligers aan 41 treinstations dit jaar onder de slogan “It could be you - it could be me” mee aan de actie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen”, besluit José.

 

De eerste zondag van juni is het in Aalst traditioneel Daensdag.  Dit jaar was er hoog bezoek. Monseigneur Léonard, aartsbisschop van België was de eregast op deze dag. Mgr. Léonard ging voor de in de viering in de Sint-Martinuskerk.  Zijn homilie werd bijzonder sterk gewaardeerd.  Hij had het over zijn eigen afkomst, en sprak zijn waardering uit over zijn confrater Daens.  Monseigneur Léonard sprak ook een gemeend ‘pardon’ uit voor het onrecht dat Daens werd aangedaan.  De steun van de kerkelijke overheid ontbrak ten tijde van Adolf Daens.  Mgr. Léonard sprak over een gemiste kans.  Na de viering werd een bloemenhulde gebracht aan het monument op het Werkplein.  Als eerbetoon aan Daens, raakte Mgr. Léonard het monument aan.  De academische zitting in het stadhuis bracht opnieuw hulde aan de figuur van Daens.  Mgr. Léonard sprak zijn dankbaarheid voor het warme onthaal dat hij kreeg in Aalst.  Wij zijn op onze beurt de aartsbisschop bijzonder dankbaar voor zijn oprechte waardering voor priester Daens.  Proficiat en dank aan de organisatoren van het Priester Daensfonds.  Dank in het bijzonder aan Mgr. Léonard.

Quiz Broederlijk Delen - 27 maart 2015.

Huwelijksvoorbereiding - 26 februari 2015.

Initiatieavond Broederlijk Delen - 23 februari 2015.

Vrijdagavond 31 januari had de traditionele Nieuwjaarsontmoeting plaats voor de leden van de Dekenale Conferentie en de Parochieploegen.  Na het welkomstwoord van de heer deken Marc Verwaeren, volgde een prachtig bezinningsmoment rond Psalm 139.
Er werd vervolgens aangeschoven aan een rijk gevuld buffet met uitgelezen smakelijke kazen. Voor hen die zich niet aan de kaas waagden werd er een schotel en exquise vleessoorten voorzien.

Oecumenische viering opgeluisterd door het Aalsterse ensemble Incensum.  Voorgangers: Ds. Werner Lategan, Pr. Constantin Pagor en E.H. Peter Kiekens - 23 januari 2015.

Het 11.11.11-comité sloot op donderdagavond 27 november zijn najaarscampagne af met een gezellig samenzijn in “De Zolder” van SWP De Loods in de Alfred Nichelstraat.  De vrijwilligers stonden tijdens de voorbije weken op de bres om voedselverspilling als oorzaak van armoede onder de aandacht te brengen en om geld in te zamelen voor de Vlaamse Noord-Zuid koepelorganisatie.
Ze werden uitvoerig bedankt voor hun inzet en blikten terug op een ferme campagne.  Er werd samen gezongen en gekeken naar een projectie van foto’s die tijdens de actie genomen werden.  Auteur Guido De Schrijver bracht een ludieke impressie over zijn waarnemingen tijdens de voorbije actiemaand.  Het financiële resultaat in Aalst en zijn deelgemeenten bedraagt dit jaar 25.555 euro, een stijging van bijna 2% in vergelijking met het vorige jaar.  Meer informatie en foto’s over 11.11.11 in Aalst vind je op de website van de RIS, www.ris-aalst.be en op de facebook.com/111111Aalst.

Op zaterdag 18 oktober. ging er een optocht door voor mensen in armoede .
Het thema van de optocht was ‘waardigheid van mensen in armoede’.
De grote opkomst heeft veel te maken met de toenemende onzekerheid onder de bevolking, waaronder zeker de werkzoekenden, jonge gezinnen en ouderen.

Aanstelling E.H. Marc Verwaeren tot deken van Aalst - 28 september 2014.

Afscheidsviering van E.H. Deken Johan De Baere - 8 juni 2014.

Op donderdag 8 mei nam onze deken Johan voor de laatste keer, als deken van Aalst, aan de Dekenale Conferentie.  Als blijk van sympathie vanwege alle leden van de conferentie, werd hem, door het oudste lid van de vergadering een prachtige ruiker bloemen aangeboden.  Na de bijeenkomst werd er nog genoten van een fijn tapasbuffet en een lekkere pint.

Geloofsavond: Geloof en politiek door Dhr. Steven Vanackere - 26 maart 2014.

Startavond Broederlijk Delen - 17 maart 2014.

Op zondag 9 februari, heeft Mgr. Luc Van Looy in de bomvolle kathedraal van Gent de tiende verjaardag gevierd van zijn bisschopswijding.  Dat deed hij tijdens een plechtige vesperdienst.  Naast alle beroepskrachten had de bisschop vooral vrijwilligers in het bisdom uitgenodigd en het tweede lustrum aangrijpen “om iedereen hartelijk dank te zeggen voor zijn en haar engagement.”
“Ik wilde een feest voor alle medewerkers van mijn bisdom.  Dat was een bewuste keuze”, aldus de bisschop. “Zij zijn het die ik wil danken voor tien jaar van vaak vrijwillige inzet en engagement.  Cadeaus wil ik liever niet.  Of toch.  Mensen zouden mij een plezier doen door initiatieven te nemen voor armen op de plek waar ze wonen.  Ikzelf heb niets nodig, behalve de handen en voeten om meer te doen voor wie arm is.  Niet alleen arm aan geld, maar ook aan werk, gezondheid, sociaal contact of geloof.”
Toch kreeg de bisschop een geschenk: een vliegtuigticket naar een zelf te kiezen bestemming op een zelf te kiezen moment.  Er volgde een feestelijke receptie op het Bisdomplein.
Luc Van Looy (72), salesiaan van Don Bosco, werd op 1 februari 2004 tot bisschop van Gent gewijd door kardinaal Godfried Danneels.

 

Soep op de Grote Markt
Het 11.11.11- comité, geassisteerd door Aalst Mixt, deelden op zaterdagnamiddag 19 oktober 130 liter soep uit.  Gratis en voor niets.  Ze wilden daarmee hun verontwaardiging uiten.  Ze stellen: “Er wordt meer dan genoeg voedsel geproduceerd, we kunnen het vandaag zelfs gratis uitdelen, en toch is er honger.”  Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger.  Dat is 1 op 8.  Nog eens 1 miljard mensen heeft geen toegang tot kwalitatief en gezond voedsel.
Aan belangstelling was er geen gebrek. Vele mensen die op zaterdagnamiddag hun inkopen deden, proefden van de lekkere soep die gemaakt was door de scholen TechniGO en VTI.  Op enkele uren tijd was alle soep uitgedeeld.

Dekenaal impulsmoment in de Sint-Martinuskerk - 21 september 2013.

Broederlijk Delen - Casa del Mundo - 1 september 2013.