Sint-Martinus

Lichtmisviering
Zondag 5 februari was er wat meer rumoer in onze kerk dan we gewoon waren.  Alle pasgedoopte kinderen en hun ouders waren onze eregasten in de viering van 9.30 u. in onze kerk.  De kinderen werden gezegend, samen met het licht van de kaarsen.  Ook onze vormelingen waren aanwezig en hebben de viering samen met Hugo op een mooie muzikale wijze verzorgd.  Bij het Onze Vader werd een grote kring gevormd, samen met de vormelingen en de pasgedoopte kinderen.  Op het einde van de viering ontvingen de gezinnen het aandenken dat ze bij het doopsel kregen voorgesteld.  Na de viering was er een gemoedelijk samenzijn bij een tas koffie.

 

Sterzingen vormelingen
Op 26 december, 2de kerstdag, gingen 23 vormelingen en 7 oud-vormelingen van Aalst-centrum door de straten van onze parochie voor het jaarlijkse sterzingen.  Het resultaat van anderhalf uur zingen mag er zijn: de vormelingen haalden 540 euro op die werd geschonken aan de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen.  Proficiat aan de vormelingen, hun catechisten en alle milde schenkers.  Op de foto staan onze vormelingen in aangepast landschap.

Samana: Kerstfeest
Zondag 18 december vierde de werkgroep sociaal dienstbetoon van Sint-Martinus en Sint-Jozef hun kerstfeest in de Mantel van Sint-Maarten.  Om 14.30 u. werd eucharistie gevierd.  Daarna was er gezellig samenzijn, met een quiz en werd er samen gegeten.

Met Maria groeien naar Kerstmis
Maria is naar het einde van de adventsperiode onze gids om te groeien naar Kerstmis toe.  Zij bewaarde alles in haar hart.  Als geloofsgetuige geeft zij haar ja-woord aan God om mee te werken aan Gods heilsplannen met deze wereld.

Zondag 20 november vierde de aloude Rederijkerskamer ‘De Katharinisten’ hun jaarlijkse feest, naar aanleiding van de feestdag van hun patroonheilige.  De viering werd opgeluisterd door het koor van de Catharinisten onder leiding van André De Cock.  Na de viering was er processie naar het altaar van de H. Catharina en werd er een lof gehouden.  Het beeld van de H. Catharina werd door de leden meegedragen in processie.

Zondag 6 november werd er brood gewijd in de Sint-Martinuskerk, ter gelegenheid van het feest van Sint-Hubertus.  De viering van 9.30 u. stond in het teken van Sint-Hubertus.  Het koperensemble “Flying Basses” verzorgde bij die gelegenheid de viering.

Op 1 en 2 november hadden we stemmige vieringen in onze Sint-Martinuskerk.  Op Allerheiligen vierden we onze grote heiligen.  De gedachtenisviering van Allerzielen was een hulde aan al onze overledenen van het voorbije jaar.  Alle kruisjes kregen een ereplaats in de kerk.  Op de beide dagen was onze kerk mooi versierd.  Onze kosteres An Galle had altaar, paaskaars én kruisjes schitterend omgeven met aangepaste bloemstukjes en kaarsen.  Dank aan alle medewerkers, in het bijzonder ook onze koren, voor het welslagen van deze vieringen.

 

In september, op een prachtige nazomerdag was de werkgroep dienstbetoon-ziekenzorg op uitstap naar Affligem.  Na het middagmaal in Gasthof d'Oude Brouwerij en een medidatiemoment in de Abdij, genoten de deelnemers nog na van de wandeling en het Abdijbier.

Zaterdag 8 oktober organiseerde KWB Aalst haar jaarlijkse wafelenbak.  In de lokalen van DVM waren vanaf ’s morgens vroeg de bakkers aan het werk om de heerlijke wafels klaar te maken.  Er werden heel wat wafels ten huize gebracht.  In de namiddag kwamen heel wat geïnteresseerden langs om ter plaatse te genieten van wafels met koffie.

 

Vormselcatechese echt van start
Op zaterdag 17 september was de startdag van de kandidaat-vormelingen van onze centrumparochies.  Op dinsdag 27 september kwamen de vormelingen samen in de Sint-Jozefkerk voor een verkenning van de kerk.  En op zondag 2 oktober gaven onze 45 jonge mensen hun naam op in de Sint-Martinuskerk voor hun vormsel.  Wij wensen onze vormelingen, hun ouders en onze catechistenploeg een mooie tocht op weg naar het vormsel.

 

Restauratie Sint-Martinuskerk
Fase 4 voltooid
Woensdag 28 september was de voorlopige oplevering van de restauratiewerken van fase 4 van de Sint-Martinuskerk.  Wie in deze dagen rond de kerk gaat, merkt hoe mooi onze kerk langs de kant van de sacristie geworden is.  Nu de werfcontainers verdwenen zijn, en alle stellingen zijn weggenomen, kunnen we langs deze kant van de kerk opnieuw genieten van de pracht van ons kerkgebouw.  Alle glasramen werden vernieuwd en beschermd, het natuursteen werd helemaal opgefrist en bijgewerkt.  We danken van harte Willem Hulstaert, Architect en erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed, voor de degelijke begeleiding van de werken.  Wekelijks was er op dinsdagmorgen werfoverleg: onze kerkraadsleden Jean-Paul Bosteels (voorzitter) en Luc Robijns (secretaris) waren er bijna wekelijks bij, om in overleg met de architect en aannemer Van Looy en de stadsdiensten tot dit mooie resultaat te komen.  Dank ook aan ons eigen kerkpersoneel (in het bijzonder An Galle) die tijdens deze maanden van ongemak in de sacristie, toch steeds gezorgd hebben voor de continuïteit van onze kerkdiensten.  Van harte dank aan allen voor de samenwerking!
Volgende fasen restauratie
Intussen zijn de volgende fasen van de restauratie in volle voorbereiding.  Reeds maanden zijn een aantal voorstudies bezig ter voorbereiding van de komende restauraties.  De eerstkomende fase 5 gaat van start op 1 juli 2017 en omvat het aanleggen van de verwarming, een sanitair blok (in de huidige bloemenkelder), de restauratie van de sacramentstoren, en de restauratie van muren, gevels en ramen langs de noodoosthoek.  Voor deze 5de fase werd reeds een restauratiepremie toegekend van 2.492.127 euro door de Vlaamse Gemeenschap.  Tijdens de aanleg van de verwarming zal de Sint-Martinuskerk tijdelijk dichtgaan (vanaf 1 juli 2017 tot Pasen 2018).
Isolde Verhulst van het architectenbureau “Karel Breda” is fulltime bezig met de verdere voorbereiding van de restauratie.  Zij coördineert vele taken.  Samen met het hele bouw- en restauratieteam zorgt zij ervoor dat onze kerk nog meer de mooiste parel van de stad zal worden.

 

Onze parochieploeg op verkenning
Dinsdag 16 augustus verzamelde de parochieploeg van Aalst-centrum (Sint-Martinus en Sint-Jozef).  In plaats van een verre uitstap, werd er gekozen om de eigen kerken wat beter te verkennen.  In de Sint-Jozefkerk werden we rondgeleid door Pieter-Jan De Coninck.  In een uurtje tijd schetste Pieter-Jan de geschiedenis van de kerk en parochie, en toonde hij ons als een echte gids de merkwaardige stukken uit de kerk.  Daarna stapten we doorheen de Kattestraat om de Sint-Martinuskerk te bezoeken.  De deken leidde ons rond en verkende met ons de kerk.  Luc Robijns, kenner van de kerk, vulde aan waar nodig.  Er werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de Mantel.

 

Restauratie Sint-Martinuskerk: fase 4 afgewerkt tegen bouwverlof.
Steeds minder steigers in de zuidoost hoek van onze oude kerk.  Aan de hoge gevels zijn ze reeds maanden verdwenen.  Nu zijn ook de leien op de lage daken vervangen en worden de nokken geplaatst.  Het natuursteenparament is opgefrist en grotendeels opgevoegd en bijgewerkt.  Vitrotech uit Iddergem legt de laatste hand aan de herplaatsing van de figuratieve glasramen van de kooromgang.  De afscherming is reeds aan drie ramen weggenomen.  De vernieuwde glasramen van winterkapel en sacristie worden eerstdaags geplaatst.  Rest nog de buitenafwerking van het lage sacristiegedeelte en de tussendaken.  De herstelling van de buitenafsluiting en de opkuis en heraanleg van de omgeving zullen deze fase afsluiten.
Intussen zijn fase 5 (noordoosthoek) en volgende volop in voorbereiding.  In juni starten een aantal voorstudies met een looptijd van 10 maanden en de geplande aanvang van de vijfde fase op 1 juli 2017, met de aanleg van de nieuwe verwarming, zit nog op schema!
Begin juni wordt ook nog door het KIK een nieuw conditierapport opgesteld van het Rochusschilderij van P.P. Rubens.  De Vlaamse Gemeenschap waakt over de topstukken.
Het bouwteam van de vierde en van de vijfde en volgende fasen blijven zich onverdroten inzetten om onze mooie kerk binnen de termijnen in een nooit geziene glans te herstellen.

Zondag 29 mei, de laatste zondag van de meimaand, hebben we Maria in de bloemetjes gezet in onze viering in de Sint-Martinuskerk.  Ons Mariabeeld stond mooi uitgestald in onze kerk.  Met aangepaste teksten en liederen brachten we dank aan de moeder van Jezus.  Het Sint-Martinuskoor bracht, naast enkele Nederlandstalige Marialiederen, ook enkele Latijnse Marialiederen.  Een sfeervolle viering.  Dank aan alle medewerkers.

Zondag 1 mei ontvingen 58 kinderen in de Sint-Martinuskerk voor het eerst de communie rond de altaartafel van Jezus.  In de Sint-Jozefkerk waren 20 eerste communicanten.  Proficiat aan alle kinderen en hun ouders.  Een bijzondere dank vooral ook aan de leerkrachten die deze kinderen hebben voorbereid op dit grote feest rond Jezus.

Zondag 24 april werden 42 jongens en meisjes gevormd in onze Sint-Martinuskerk door Ere-deken Karel Cottenie.  In een aangepaste viering ontvingen alle kinderen de handoplegging en de zalving met het H. Chrisma.  Proficiat aan alle jongeren en hun familie.

Vrijdag 15 april vertrokken 38 van onze kandidaat-vormelingen voor drie dagen naar Lokeren om er zich intensief voor te bereiden op hun vormsel.  De ploeg van catechisten en de kookploeg hadden alles mooi voorbereid.  Onze koorleider, Hugo, was er present om de liederen op een vlotte wijze aan te leren.  In een eucharistieviering, rond gebroken kruiken, kregen de vormelingen de kans om zich met God te verzoenen.  Er werd gewerkt rond kinderrechten.  ‘Ananda’, een derde wereldbeweging, kwam een getuigenis brengen.  En gelukkig maar zorgde de kookploeg voor de heerlijkste maaltijden.  Schitterend dat bijna al onze vormelingen aanwezig waren.  Een bijzondere dank aan de catechistenploeg en de kookploeg!

 

De kerstvieringen zijn ondertussen reeds enige tijd achter de rug.  Toch willen we graag allen die hebben meegewerkt aan de fijne vieringen in onze kerk van harte danken.  We denken aan onze beide koren en hun dirigenten, de lectoren, de misdienaars, de vormelingen en hun catechisten, de organisten, de velen die voor en achter de schermen zorgen voor versiering en het klaarzetten van alles.  Dank zij velen waren het mooie vieringen.

Op 17 december 1915 werd in Anderlecht Paul Hofman geboren in een gezin met 2 kinderen. Paul was de jongste.  Paul woonde lang in Mechelen.  Maar sinds anderhalf jaar woont hij in Aalst op onze parochie.  Op 17 december wordt Paul 100 jaar.  Wekelijks komt Paul, samen met Odette Milo, te voet naar onze kerk voor de zondagsviering.  Paul heeft een leven lang in het leger gewerkt als veiligheidsofficier in de Beneluxlanden.  Paul heeft in zijn leven alles zelf bereikt.  Hij is dankbaar dat hij een mooi leven heeft gehad.  Bij toeval leerde hij in de abdij van Dendermonde, via Dom Justinus, Odette Milo kennen. Paul is bijzonder dankbaar dat hij bij Odette Milo mag wonen, als broer en zus.  Zijn recept voor zijn lange leven is een sober leven, alles met mate, en vooral veel groenten en fruit eten.  We wensen Paul van harte proficiat met zijn 100ste verjaardag!

 

In het spoor van Allerheiligen, vierden we op zondag 08 november in de Sint-Martinuskerk het feest van de H. Hubertus.  In de viering werd naar aloude traditie brood gewijd. De viering werd muzikaal verzorgd door het koperensemble “The Flying Bases”.  Het schrijn van Hubertus en het vaandel werden centraal gesteld.  Het was een geslaagde viering.  Vooral de warme klanken van het koperensemble vielen bij iedereen in de smaak.  Dank aan allen die op een fijne wijze hebben meegewerkt aan deze viering.

 

Op 1 en 2 november hadden we stemmige vieringen in onze Sint-Martinuskerk.  Op Allerheiligen vierden we onze grote heiligen.  De gedachtenisviering van Allerzielen was een hulde aan al onze overledenen van het voorbije jaar.  Alle kruisjes kregen een ereplaats in de kerk.  Op de beide dagen was onze kerk mooi versierd.  Onze kosteres An Galle had altaar, paaskaars én kruisjes schitterend omgeven met aangepaste bloemstukjes.  Dank aan alle medewerkers voor het welslagen van deze vieringen.

 

Op zondag 18 oktober vond in de Sint-Martinuskerk de naamopgave plaats van de vormelingen van de parochies Sint-Martinus en Sint-Jozef.
Onder het thema “Je naam voor iets opgeven, is het niet opgeven” beloofden 42 vormelingen om voortaan te leven in het spoor van Jezus.  Deze naamopgave is de eerste belangrijke viering in de voorbereiding op hun Heilig Vormsel op 24 april 2016.
Vele ouders en ook oma’s en opa’s waren aanwezig om de kinderen te laten zien dat ze in deze voorbereidingstijd niet alleen staan.  Proficiat aan allen!

 

Eén van de eerste activiteiten van onze vormelingen is een ontdekkingstocht door het kerkgebouw.
In een eerste deel maken ze kennis met de liturgische voorwerpen en de kleuren doorheen het kerkelijk jaar, de betekenis van de vis in tal van christelijke kunstvoorwerpen en heel wat meer.
Tijdens het tweede deel zoeken ze het letterlijk wat hogerop en nemen ze een kijkje boven de hoogste gewelven, beleven ze een uniek zicht van op een van de terrassen van de toren en brengen ze een bezoekje aan het geklasseerde Vereeckenorgel.  Een onvergetelijke activiteit!

 

Op 22 september kwamen een 40-tal meisjes en jongens voor de allereerste keer samen als kandidaat vormelingen. Om 10u stonden ze al paraat voor een dag vol activiteiten, gaande van kennismakingsspelletjes, catechese over de naamopgave en de roeping van de apostelen, zang met Hugo, samen eten, samen spelen om tot slot samen de eucharistie te vieren tijdens de dekenale startviering in de Sint-Martinuskerk. “Vormselcatechese Aalst Centrum” is de gezamenlijke catechesewerking van de centrumparochies Sint-Martinus en Sint-Jozef. De twee ploegen bundelden hun krachten en zullen op een dynamische, eigentijdse en kindvriendelijke manier de jongens en meisjes van beide parochies voorbereiden op hun Heilig Vormsel.

 

Op donderdag 13 augustus was de parochieploeg van Aalst Centrum (Sint-Jozef en Sint-Martinus) op bezoek in Halle.  Onder de deskundige leiding van Luc Robijns en Christina Ceulemans, brachten we een bezoek aan de pas gerestaureerde basiliek van Halle.  De architect Karel Breda, verantwoordelijk voor de geslaagde restauratie van de Basiliek in Halle, is ook de architect die de volgende fasen van de restauratie van onze eigen Sint-Martinuskerk zal realiseren.

Op 21 juli om 11 u. was er in de Sint-Martinuskerk het plechtig Te Deum, ter gelegenheid van onze nationale feestdag.  In aanwezigheid van leden van het stadsbestuur, de militaire en burgerlijke overheden, de brandweer, vertegenwoordigers van de vaderlandslievende verenigingen, leden van de kerkfabriek en parochieploeg, was het een stijlvolle viering in onze kerk.  Het koor Gaudete verzorgde de zang.

De restauratie van onze Sint-Martinuskerk gaat gestaag door. Onlangs werden de grote stellingen langs de kerk afgebroken.  Zo toont onze kerk opnieuw een stukje meer van zijn pracht als bouwwerk.  Fase 4 van de restauratiewerken loopt verder door.  Enkele dakkapellen worden bewerkt.  Ondertussen worden ook de volgende fasen van de restauratie verder voorbereid.  In fase 5 komt de sacramentstoren en de verwarming aan de beurt.

Op dinsdagavond 9 juni kregen twee van onze medewerkers hun attest, dat ze de 2-jarige school voor geloofsverdieping hebben beëindigt.  Bart Van Lysebeth (Sint-Martinusparochie) en Eddy Verlée (Nieuwerkerken).  Twee jaar lang volgden ze in de Oude Abdij te Drongen een onderdompeling in de bronnen van ons geloof.  Ze kregen hun attest uit de handen van onze bisschop Mgr. Van Looy. Proficiat aan Bart en Eddy!  Ook het volgende werkjaar wordt de ‘school voor geloofsverdieping’ opnieuw georganiseerd.  Nieuw is dat vanaf volgend werkjaar de cursus slechts over één jaar loopt.  In 18 bijeenkomsten wordt op een toegankelijke manier het Bijbels geloof verhelderd.  Geïnteresseerden kunnen bij hun parochie een infofolder verkrijgen.

 

Zondag 7 juni hadden we hoog bezoek in de Sint-Martinuskerk.  Ter gelegenheid van de jaarlijkse Daensdag werd Mgr. Léonard, aartsbisschop van België uitgenodigd.  Mgr. Léonard ging voor in de plechtige viering.  Op een heel toegankelijke wijze bracht hij hulde aan priester Daens.  De aartsbisschop ging de viering voor als een vorm van eerherstel vanwege de aartsbisschop van Mechelen. ‘Beter laat dan nooit’, zo eindigde Mgr. Léonard zijn homilie.

Sint-Martinuskerk
Vorige week is de stelling geplaatst aan de hoge delen van de vierde restauratiefase: het betreft de oostgevel van de zuidelijke kruisbeuk en de zuidgevel van het hoogkoor.  De werken van dit eerste gedeelte behelzen vooral de opkuis en restauratie van natuursteenparament en nazicht en herstelling van de hoge ramen die voorzien zijn van niet-figuratief glas in lood dat reeds eind jaren 1970 vernieuwd was.  Na afwerking van dit hoge gedeelte zullen de onderliggende daken van de kooromgang met zijkapellen en van het sacristiecomplex worden aangepakt.  In het interieur van de kerk zullen deze werken weinig of geen hinder veroorzaken.  Het zuidportaal dient wel gedurende de uitvoering van de gehele fase buiten gebruik gesteld door de afgebakende werfzone.
Intussen zijn ook de vijfde en volgende fasen volop in voorbereiding.  De aanbesteding van een aantal voorbereidende vooronderzoeken worden volop voorbereid.  De verdere onderhandelingen tussen opdrachtgevers, ontwerpers, toezichthoudende besturen en het verantwoordelijke ministeriële kabinet verlopen in een bijzonder constructieve sfeer en de wil is bij allen aanwezig om tot een optimaal resultaat te komen.